عاشقان رهبر یک نفر را مثل آقاى خامنه‌ای پیدا بکنید که متعهد به اسلام باشد و خدمتگزار، و بناى قلبى اش بر این باشد که به این ملت خدمت کند، پیدا نمى کنـید، ایشان را من سالهاى طولانى مى شناسم،.» امام خمینى «قدس سره» ------------------------------------ خواننده با لمس این زندگی به احساس آرامش وصف ناشدنی در مورد آینده كشورش می رسد. انعكاس این ناشنیده ها و نادیده ها باعث كدورت خاطر معظم له می شود و گرنه ایشان باید تا كنون چندین بار به رسانه های همگانی این اجازه را می دادند كه سیمای زندگی اش را به تصویر بكشند. صلوات:اللهم صل علی محمد و آل http://rahbar22.mihanblog.com 2018-12-11T23:34:36+01:00 text/html 2015-06-24T08:49:04+01:00 rahbar22.mihanblog.com امیرحسین علمداری فر «مهمترین خطوط قرمز مذاکرات هسته‌ای» http://rahbar22.mihanblog.com/post/119 <span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تاکنون بارها در دیدارهای مختلف ضمن تبیین سیاست</span><a href="http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=4952" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 12px; border: medium none; color: rgb(16, 59, 127); text-decoration: none; cursor: pointer; line-height: 27px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">نرمش قهرمانانه</a><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">، چارچوب کلی و خطوط قرمز مذاکرات هسته‌ای را ترسیم نموده‌ و در بیانات گوناگون بخش‌های مختلفی از این خطوط قرمز را با مردم و مسئولین در میان گذاشته‌اند. ایشان در دیدار با مسئولان نظام نیز بار دیگر ضمن حمایت از تیم مذاکره‌کننده‌ی هسته‌ای، بخش‌های مهمی از خطوط قرمز مذاکرات را متذکر شدند که در جدول زیر مرور شده است.</span> <div><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;"><br></span></div><div>&nbsp;<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="rtl" width="595" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; empty-cells: show; color: rgb(0, 0, 0); text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><tbody style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><tr style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><td colspan="3" nowrap="nowrap" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-stretch: normal; text-align: center; width: 595px; height: 45px; background: transparent;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;">مهمترین&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(255, 0, 0); background: transparent;">خطوط قرمز&nbsp;</span>مذاکرات هسته‌ای</strong><br><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(105, 105, 105); background: transparent;">مطرح شده در بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مسئولان نظام ۱۳۹۴/۰۴/۰۲</span></td></tr><tr style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><td style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-stretch: normal; text-align: center; width: 28px; height: 42px; background: rgb(213, 226, 187);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;">۱</strong></td><td style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-stretch: normal; text-align: center; width: 28px; height: 42px; background: rgb(213, 226, 187);"><div style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 0.97em; text-align: justify; line-height: 27px; background: transparent;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;">عدم پذیرش محدودیتهای بلند مدت&nbsp;</strong></div></td><td style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-stretch: normal; width: 28px; height: 42px; background: rgb(213, 226, 187);">&nbsp;ما برخلاف اصرار امریکایی‌ها محدودیتهای بلند مدت ۱۰، ۱۲ ساله را قبول نداریم و مقدار سالهای مورد قبول محدودیت را به هیئت مذاکره کننده گفته‌ایم.</td></tr><tr style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><td style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-stretch: normal; text-align: center; width: 28px; height: 42px; background: transparent;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;">۲</strong></td><td style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-stretch: normal; text-align: center; width: 198px; height: 42px; background: transparent;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;">&nbsp; ادامه کار تحقیق و توسعه و</strong><br><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;">&nbsp;ساخت و ساز در زمان محدودیت</strong></td><td style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-stretch: normal; width: 350px; height: 42px; background: transparent;">&nbsp;در طول سالهای محدودیت هم باید تحقیق و توسعه ادامه داشته باشد. آنها می‌گویند در مدت ۱۲ سال هیچ کاری نکنید اما این، یک حرف زور مضاعف و غلط مضاعف است.</td></tr><tr style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><td style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-stretch: normal; text-align: center; width: 28px; height: 42px; background: rgb(213, 226, 187);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;">۳</strong></td><td style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-stretch: normal; text-align: center; width: 28px; height: 42px; background: rgb(213, 226, 187);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;">&nbsp; لغو فوری تحریم‌های اقتصادی، مالی و بانکی هنگام امضای موافقتنامه و سایر تحریم‌ها در فواصل معقول</strong></td><td style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-stretch: normal; width: 28px; height: 42px; background: rgb(213, 226, 187);">&nbsp;تحریم‌های اقتصادی، مالی و بانکی چه مربوط به شورای امنیت، چه کنگره امریکا و چه دولت امریکا باید فوراً هنگام امضای موافقتنامه لغو و بقیه تحریم‌ها هم در فواصل معقول برداشته شود.</td></tr><tr style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><td style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-stretch: normal; text-align: center; width: 28px; height: 42px; background: transparent;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;">۴</strong></td><td style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-stretch: normal; text-align: center; width: 198px; height: 42px; background: transparent;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;">&nbsp; منوط نشدن لغو تحریم‌ها به اجرای تعهدات ایران</strong></td><td style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-stretch: normal; width: 350px; height: 42px; background: transparent;">&nbsp;لغو تحریم‌ها نباید به اجرای تعهدات ایران منوط شود، نگویند شما تعهدات را انجام دهید بعد آژانس گواهی دهد تا تحریم‌ها لغو شود، ما این مسئله را مطلقاً قبول نداریم. اجرائیات لغو تحریم‌ها باید با اجرائیات تعهدات ایران متناظر باشد<span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;">.</span></td></tr><tr style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><td style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-stretch: normal; text-align: center; width: 28px; height: 42px; background: rgb(213, 226, 187);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;">۵</strong></td><td style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-stretch: normal; text-align: center; width: 28px; height: 42px; background: rgb(213, 226, 187);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;">&nbsp; مخالفت با موکول کردن هر اقدامی به گزارش آژانس</strong></td><td style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-stretch: normal; width: 28px; height: 42px; background: rgb(213, 226, 187);">&nbsp;ما با موکول کردن اجرای تعهدات طرف مقابل به گزارش آژانس مخالفیم. چون آژانس بارها و بارها ثابت کرده مستقل و عادل نیست، بنابراین ما به آن بدبین هستیم. می‌گویند «آژانس باید اطمینان پیدا کند» این چه حرف نامعقولی است؟ چگونه اطمینان پیدا کند مگر اینکه وجب به وجب این سرزمین را بازرسی کند.</td></tr><tr style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><td style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-stretch: normal; text-align: center; width: 28px; height: 42px; background: transparent;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;">۶</strong></td><td style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-stretch: normal; text-align: center; width: 198px; height: 42px; background: transparent;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;">&nbsp; مخالفت با بازرسی‌های غیرمتعارف، پرس و جو از شخصیتهای ایران و بازرسی از مراکز نظامی</strong></td><td style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-stretch: normal; width: 350px; height: 42px; background: transparent;">&nbsp;با بازرسی‌های غیرمتعارف و پرس و جو از شخصیتها را هم به هیچ‌وجه بنده موافق نیستم. بازرسی از مراکز نظامی را هم نمی‌پذیریم همچنان که قبلاً هم گفتیم.</td></tr><tr style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><td style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-stretch: normal; text-align: center; width: 28px; height: 42px; background: rgb(213, 226, 187);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;">۷</strong></td><td style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-stretch: normal; text-align: center; width: 28px; height: 42px; background: rgb(213, 226, 187);"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;">&nbsp; مخالفت با زمانهای ۱۵ و ۲۵ سال برای اتمام برخی موضوعات</strong></td><td style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-stretch: normal; width: 28px; height: 42px; background: rgb(213, 226, 187);">&nbsp;زمانهای ۱۵ سال و ۲۵ سال که دائماً می‌گویند برای فلان چیز را هم ما قبول نداریم.<br>این زمان مشخص است و تمام خواهد شد.</td></tr><tr style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><td colspan="3" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-stretch: normal; text-align: center; width: 576px; height: 41px; background: transparent;">هر آنچه رهبری در جلسات عمومی می‌گوید عیناً همان مسائلی است که در جلسات خصوصی به رئیس‌جمهور و دیگر مسئولان ذیربط می‌گوید بنابراین این&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(255, 0, 0); background: transparent;">خط تبلیغی غیرصحیح</span>&nbsp;که از برخی خطوط قرمز رسمی در جلسات خصوصی صرف نظر شده است، خلاف واقع و دروغ است.<br><br><br><br><br></td></tr></tbody></table>&nbsp; &nbsp;&nbsp;</div><div><br></div><div><br></div> text/html 2015-06-21T10:10:48+01:00 rahbar22.mihanblog.com امیرحسین علمداری فر کمک یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریالی رهبر معظم انقلاب برای آزادی زندانیان نیازمند http://rahbar22.mihanblog.com/post/118 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.leader.ir/media/album/medium/35112_231.jpg" alt=""> <div><br></div><div><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 20.8999996185303px; text-align: justify;">همزمان با برگزاری بیست و هشتمین همایش گلریزان ویژه كمك به آزادی زندانیان نیازمند، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به این امر خداپسندانه اختصاص دادند.</span><br style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 20.8999996185303px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 20.8999996185303px; text-align: justify;">جشن گلریزان هر سال در ماه مبارک رمضان، به همت ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و كمك به زندانیان نیازمند با حضور جمعی از مسئولین و خیّرین نیکوکار در تهران و شهرهای مختلف کشور برگزار می‌شود.</span></div> text/html 2015-06-20T09:47:07+01:00 rahbar22.mihanblog.com امیرحسین علمداری فر بیانات در محفل انس با قرآن http://rahbar22.mihanblog.com/post/117 <span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">بسم</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">‌</span><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">الله</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">‌</span><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">الرّحمن</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">‌</span><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">الرّحیم</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">‌</span><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">(۱)</span><br style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;"><br style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">&nbsp;خیلی متشکّریم از برادران عزیز و حقیقتاً امروز استفاده کردیم؛ جلسه جلسه</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">‌</span><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">ی بسیار خوب، متنوّع، شیوا، زیبا، پرمغز [است</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">‌</span><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">]؛ الحمدلله. اینکه میبینم بحمدالله هر سالی، نشانه</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">‌</span><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">های پیشرفت در امر تلاوت قرآن، در بین جوانهای ما، در بین مردم ما مشهود است بنده را عمیقاً خرسند میکند؛ خدا را سپاسگزاریم. امروز هم بحمدالله به برکت این تلاوتهای بسیار خوب، جلسه</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">‌</span><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">ی پرمغز و پرمعنا و با حالی بود بخصوص با تذکّری که این مجری خوش</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">‌</span><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">ذوقِ خوش‌سخن ما دادند در مورد اهداء ثواب این تلاوتها و آنچه امروز در این جلسه گذشت به ارواح طیّبه</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">‌</span><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">ی شهدای اخیری که در تهران تشییع شدند. تلاوت قرآن با صوت خوش و با لحن خوب و با آداب و رسوم تلاوت، مقدّمه</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">‌</span><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">ای است برای نفوذ مفاهیم قرآن در دلها. اگر این فایده را [از آن</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">‌</span><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">] بگیریم و به تلاوت قرآن به</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">‌</span><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">عنوان یک خوش صدایی و یک آوازه</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">‌</span><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">خوانی فقط نگاه کنیم، مطمئنّاً از این رتبه</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">‌</span><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">ی والا سقوط خواهد کرد. این</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">‌</span><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">همه تأکید بر اینکه قرآن را با صوت خوش بخوانند و با آداب بخوانند و با الحان مطلوب بخوانند، برای این است که مفاهیم قرآن در دلها اثر کند، با قرآن&nbsp;</span><a href="http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1696" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 12px; border: medium none; color: rgb(16, 59, 127); text-decoration: none; cursor: pointer; line-height: 27px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 205); background: transparent;">انس&nbsp;</span></a><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">بگیریم، به رنگ قرآن و به&nbsp;</span><a href="http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1928" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 12px; border: medium none; color: rgb(16, 59, 127); text-decoration: none; cursor: pointer; line-height: 27px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 205); background: transparent;">خُلق قرآن</span></a><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">&nbsp;و به شکل قرآن در بیاییم. اگر این مقصود است، پس یک شرایطی دارد، یک آدابی دارد. اوّلین ادب، این است که خواننده</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">‌</span><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">ی قرآن و تلاوتگر قرآن، با اذعان به قرآن، با باور مفاهیم قرآن، باورِ آن مفاهیمی که دارد تلاوت میکند، تلاوت کند. اگر ندانیم چه داریم میخوانیم، مفهوم را درک نکنیم، در عمق جانمان اثر نداشته باشد، [آن وقت</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">‌</span><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">] تأثیر تلاوتمان بر روی دیگران و بر روی خودمان کم خواهد بود؛ این شرط اوّل است.</span><br style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;"><br style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">&nbsp;من خواهشم از قرّاء محترم و اساتید و خوانندگان قرآن، این است که به این نکته توجّه کنند؛ آن آیاتی را که میخواهند تلاوت بکنند، این آیات را در ذهنشان مرور کنند، در آنها&nbsp;</span><a href="http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1227" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 12px; border: medium none; color: rgb(16, 59, 127); text-decoration: none; cursor: pointer; line-height: 27px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 205); background: transparent;">تدبّر&nbsp;</span></a><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">کنند، اعماق این مفاهیم را بدرستی در دل خود و در باور خود ثبت کنند؛ با این روحیّه، با این زمینه، با این آمادگی تلاوت کنند؛ این تلاوت تا اعماق جان مخاطب اثر خواهد کرد. البتّه تا امروز، شما خیلی پیش رفتید؛ بنده سالهای متمادی است که سِیر حرکت قرآن را در کشور دارم مشاهده میکنم؛ امروز جوانهای ما خیلی خوب پیش رفتند؛ قرّاء ما، اساتید ما، حقّاً و انصافاً خیلی خوبند؛ لکن جا برای تأثیرگذاریِ بیشتر هنوز زیاد است.</span><br style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;"><br style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">&nbsp;من دو سه نکته را یادداشت کردم. یکی این است که شما میخواهید با تلاوتتان، مفاهیم قرآنی را به مستمع القاء کنید. درست است که غالب مستمعین شما عربی و زبان قرآن را نمیدانند، امّا معجزه</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">‌</span><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">ی قرآن این است که اگر با همین وضعیّت هم - درحالی</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">‌</span><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">که آنها نمیدانند - این آیات را با عمق جان و با شرایط القاء کنید، مفاهیم ولو به</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">‌</span><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">نحو اجمال به ذهنها منتقل خواهد شد. خب، این طبعاً شرایطی دارد. بنده می</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">‌</span><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">شنوم تلاوتهایی را که پخش میکنند در رادیوی تلاوت - که فرصت خوبی است، امکان خوبی است برای شنیدن تلاوتها - و می</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">‌</span><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">شنوم آنچه را اساتید ما، قرّاء خوب ما میخوانند. خب، انصافاً از لحاظ صوت خوش، قرّاء ما خیلی خوبند، برجسته</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">‌</span><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">اند. این را قرّاء بیگانه تصدیق کرده</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">‌</span><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">اند و تصدیق میکنند؛ شنفته</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">‌</span><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">ایم از آنها که اصوات ایرانی را تمجید میکنند. بعضی از اصوات شما انصافاً اصوات خوش</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">‌</span><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">ذات، خوش</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">‌</span><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">جنس و دارای شرایط خوبِ یک صدای برجسته است که این را باید همراه کرد با شرایط تلاوت.</span><br style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;"><br style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">&nbsp;یکی از شرایط تلاوت این است که این آیه</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">‌</span><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">ی قرآن را که تلاوت میکنید، بر روی نکاتی که در حال عادی اگر بخواهید آن را تفهیم کنید، روی آن تکیه میکنید، بر روی این نقاط حتماً تکیه کنید. اگر بخواهم تشبیهی بکنم، به این آقایان مدّاحی که شعر فارسی را میخوانند، می</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">‌</span><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">بینید هر کلمه</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">‌</span><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">ای را، هر مقصودی را که از یک جمله</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">‌</span><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">ای یا از یک کلمه</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">‌</span><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">ای یا از یک فِقره</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">‌</span><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">ای مطلوب است، جوری ادا میکنند که آن مفهوم در ذهن مخاطب بنشیند. در حرف زدن عادی هم همینجور است. به شکل عادی هم که شما صحبت میکنید، آن کلماتی را که مفاهیم آنها از نظر شما یک برجستگی دارد - کلمات حامل آن مفاهیم را - با تکیه</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">‌</span><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">ی خاص ادا میکنید؛ قرآن را این</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">‌</span><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">جوری باید بخوانید؛ بر روی کلمات خاص تکیه کنید؛ جملات و فقرات را آن</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">‌</span><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">چنان</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">‌</span><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">که مضمون و معنای آن در ذهن مخاطب بنشیند ادا کنید؛ تعبیر خوب، ادای خوب. گاهی لازم است برای اینکه مطلب در ذهن مخاطب مستقر بشود، آن جمله تکرار بشود؛ این تکرار را بکنید. بنده شاید چند سال قبل از این در همین جلسه انتقاد کردم از کسانی که زیادی آیات را تکرار میکنند. میخواهم عرض بکنم یک جاهایی تکرار لازم است، حتمی است. با یک بار خواندن، معنا منعکس نمیشود و باید آن را تکرار کرد؛ دو بار، سه بار، گاهى آیه را باید تکرار کرد، گاهى دو آیه و سه آیه را باید تکرار کرد. مقصودم این نیست که در این زمینه افراط انجام بگیرد. بعضى از خواننده</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">‌</span><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">هاى قرّاء مصرى را دیدیم در این زمینه افراط میکنند؛ تأثیر منفى دارد. افراط منظورم نیست؛ اینکه ما ده بار یا هشت بار یک چیزى را تکرار کنیم، این مطلوب نیست. حالا شاید در آوازه</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">‌</span><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">خوانى</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">‌</span><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">هاى عربى این کار معمول است امّا در قرآن</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">‌</span><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">خوانى این کار مطلوب نیست. امّا تکرار به قدرى که این مفهوم در ذهن مخاطب بنشیند، لازم است. گاهى اوقات انسان احساس میکند که قارى مثل اینکه همین</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">‌</span><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">طور یک کتابى را گرفته و دارد میخواند، عبارت را میخواند و دنبال میکند؛ این خوب نیست؛ مطلوب نیست. شما باید مفهوم را منتقل کنید و منعکس کنید به ذهن مخاطب؛ این گاهى با تکرار است، گاهى با تکیه است، گاهى با تکیه</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">‌</span><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">ى بر روى یک جمله است، گاهى تکیه</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">‌</span><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">ى یک کلمه است؛ این کار باید انجام بگیرد. یک نکته</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">‌</span><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">ی دیگری که مورد توجّه باید قرار بگیرد، رعایت موازین لحن است. البتّه این الحان عربی، الحان قرآنی برای مردم ما و خوانندگان ما بیگانه است، اینها الحان مأنوسی نیست. لذا شما می</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">‌</span><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">بینید شعر فارسی را که میخواند، با آهنگ متناسب خودش میخواند؛ اگر همین آدم بخواهد یک شعر عربی را یا یک جمله</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">‌</span><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">ی عربی را بخواند، ممکن است نتواند آهنگ مناسب را انتخاب بکند؛ [چون</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">‌</span><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">] این الحان بیگانه است برای ما؛ الحان آشنا و مأنوسی نیست؛ مثل الحان فارسی و آهنگهای فارسی نیست. لکن الحان قرآنی به خاطر تکرار در بین اهل قرآن و اهل تلاوت یواش یواش مأنوس شده و [مردم</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">‌</span><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">] آشنا شدند؛ این الحان را درست باید ادا کرد. بنده گاهی میشنوم خواننده</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">‌</span><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">ای تلاوتهایی را با صدای خوش، با صدای بسیار خوب، صدایی که هم جنس خوبی دارد، هم قوّت خوبی دارد، هم کشش و قدرت تحریر خوبی دارد، یک آیه</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">‌</span><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">ای را میخواند منتها لحن را رعایت نمیکند؛ رعایت لحن کلام، یعنی آن نظم آهنگ، آن چیزی که تلاوت شما بر اساس آن است، [لازم است</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">‌</span><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">]؛ قرآن را به طور معمولی نمیخوانید، با آهنگ میخوانید. شاید در همه</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">‌</span><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">ی ادیان - حالا تا آنجایی که بنده در بعضی ادیان توحیدی و حتّی ادیان غیر توحیدی دیدم - متون مقدّس را با آهنگ میخوانند؛ این را ما از نزدیک مشاهده کردیم. پس تلاوت را با آهنگ میخوانید، این آهنگ بایستی درست ادا بشود. لحن بایستی با موازین خودش ادا بشود، والّا اگر رعایت نشد، مطمئنّاً آن اثر مطلوب را نخواهد بخشید؛ گاهی اثر عکس میبخشد.</span><br style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;"><br style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">&nbsp;یک نکته</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">‌</span><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">ای را من عرض بکنم؛ شما همه تقریباً قرّاء هستید که اینجا تشریف دارید؛ یکی از چیزهایی که رایج شده است در بین قرّاء عرب - این مصری</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">‌</span><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">ها و دیگران - و از آنجا به داخل کشور ما منعکس شده است، اهمیّت دادن به نفَس بلند است. من نمیفهمم وجه این کار چیست؛ هیچ لزومی ندارد که ما کلمات قرآن را، گاهی آیات را به همدیگر وصل کنیم به</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">‌</span><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">خاطر اینکه نفَس میخواهیم بدهیم؛ به نظر من هیچ لزومی ندارد. یک وقتی لازم است و ادای مفهوم آیه متوقّف به این است که با یک نفَس خوانده بشود، خب بله، این کار را بکنند والّا زیبایی تلاوت و تأثیرگذاری تلاوت به</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">‌</span><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">هیچ‌وجه وابسته به نفَس بلند نیست؛ که حالا بعضی از قرّاء معروف مصری هنرشان در این است که با نفَس بلند [بخوانند]؛ مستمعین هم عوامانه وقتی با نفَس بلند میخوانند، بیشتر تشویق میکنند و الله، الله میگویند. به نظر من، هم کار این [قاری</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">‌</span><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">] غلط است، هم کار آن مستمع غلط است. ما در بین قرّاء خوب مصری، قرّاء برجسته</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">‌</span><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">ی مصری کسی یا کسانی را داریم که نفَسشان کوتاه است، هم خواندنشان خیلی خوب است، هم تأثیرگذاری</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">‌</span><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">شان خوب است؛ از جمله عبدالفتّاح شعشاعی. شما میدانید نفسش کوتاه است امّا درعین</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">‌</span><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">حال یکی از بهترین و اثرگذارترین تلاوتها - که ان</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">‌</span><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">شاءالله خدای متعال ایشان و همه</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">‌</span><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">ی قرّاء قرآن را مشمول رحمت و مغفرت کند - از این مرد شنیده میشود. بنابراین من خواهش میکنم که آقایان در مسئله</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">‌</span><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">ی نفَس، خودشان را اذیت نکنند. افزودن همین</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">‌</span><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">طور، تکرار کلمات و آیات پشت سرِ هم هیچ لزومی ندارد. حالا چون وقت هم دیگر تمام شد و ظاهراً میخواهند اذان بگویند، این کلمه را هم عرض بکنم: خواهش میکنم در تشویق کردن و «الله الله» گفتن - که این هم تقلیدی است از عرب</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">‌</span><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">ها - حد را مراعات کنند. بعضی</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">‌</span><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">ها بمجرّد اینکه خواننده شروع کرد به خواندن، شروع میکنند پشت سرِ او ترنّم «الله» که مثل اینکه یکی از دنباله</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">‌</span><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">های لازمِ خواندن او این است که این طرف بگوید «الله»! هیچ لزومی ندارد. یک</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">‌</span><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">وقت شما تحت تأثیر قرار میگیرید یا شدیداً زیبا میخواند یا شدیداً مؤثّر میخواند، بی</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">‌</span><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">اختیار حالا میخواهید تشویق کنید - تشویق قرآن هم طبق آنچه معمول عربها است، «الله الله» گفتن است؛ البتّه آنها مخصوص قرآن [هم</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">‌</span><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">] نیست؛ آهنگ معمولی را هم که میخوانند الله الله میگویند - این حالا اشکالی ندارد امّا اینکه بمجرّد اینکه قاری شروع کرد به خواندن و ما از اینجا بنا کنیم «الله الله»، هیچ لزومی ندارد. من خواهش میکنم خود شماها و در جلساتی که شماها استاد آن جلسات هستید و شرکت میکنید، سفارش کنید که در گفتنِ «الله الله» افراط نکنند؛ آنجایی که واقعاً طرف، خیلی خوب میخواند، خیلی زیبا میخواند، آنجا خب اشکالی ندارد تشویق کنند امّا اینکه از اوّل [طوری که</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">‌</span><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">] گاهی انسان فقط انتظار دارد که تا گفت «اعوذ بالله من الشّیطان الرّجیم»، بگویند «الله اکبر» [صحیح نیست</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">‌</span><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">]. امیدواریم که خداوند ان</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">‌</span><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">شاءالله همه</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">‌</span><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">ی شما را با قرآن محشور کند و دنیا و آخرتتان را به برکت قرآن آباد کند.</span><br style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;"><br style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">والسّلام علیکم و رحمةالله و برکاته</span><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">‌</span><br style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;"> text/html 2015-06-17T07:35:02+01:00 rahbar22.mihanblog.com امیرحسین علمداری فر پیام رهبر انقلاب در پی تشییع پیکر مطهر شهدا با حضور حماسی مردم تهران http://rahbar22.mihanblog.com/post/116 <span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">در پی تشییع باشکوه و غیرتمندانه‌ی پیکر مطهر ۲۷۰ شهید دوران دفاع مقدس با حضور پرشکوه و حماسی مردم تهران، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی پیام تقدیر و سپاس صادر کردند.</span> <div><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;"><br></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://farsi.khamenei.ir/ndata/home/1394/13940326232333f96.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">متن پیام رهبر انقلاب به شرح زیر است:</span><br style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;"><br style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم</span><br style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">صلوات و سلام خدا بر&nbsp;</span><a href="http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=1330&amp;npt=2" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 12px; border: medium none; color: rgb(16, 59, 127); text-decoration: none; cursor: pointer; line-height: 27px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 205); background: transparent;">شهیدان&nbsp;</span></a><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">عزیز که مشعل توحید را با ایثار خود بر فراز میهن اسلامی برافروختند و صلوات و تحیات خدا بر شهیدان مظلوم غواص که با ظهور و حضور خود این فروغ خاموش‌نشدنی را مدد رساندند و پرچم یادهای عزیز و گرانبها و ذخیره‌های معنوی ملت را با شکوهی هر چه تمام‌تر در کشور برافراشتند.</span><br style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">سلام بر دستهای بسته و پیکرهای ستم‌دیده‌ی شما و سلام بر ارواح طیبه و به رضوان الهی، بال گشوده‌ی شما. سلام بر شما که بار دیگر فضای زندگی را معطّر و جان زندگان را سیراب کردید. و سپاس بی‌پایان پروردگار حکیم و مهربان را که در لحظه‌های نیاز این ملّت خداجوی و خداباور، بشارتهای تردید‌ناپذیر را بر دلهای بیدار نازل می‌فرماید و غبارها را می‌زداید. و سلام بر شما ملّت بزرگ، وفادار، آگاه و مسئولیت‌پذیر که خطاب لطیف الهی را به‌درستی می‌شناسید و می‌نیوشید و پاسخ می‌گویید.&nbsp;</span><a href="http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1959" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 12px; border: medium none; color: rgb(16, 59, 127); text-decoration: none; cursor: pointer; line-height: 27px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(0, 0, 205); background: transparent;">حضور&nbsp;</span></a><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">پرمضمون امروز شما در تشییع این دردانه‌های به‌میهن‌بازگشته یکی از به‌یادماندنی‌ترین حوادث انقلاب است. رحمت خدا بر شما.</span><br style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">و سپاس بی‌حد از خدای مالک دلها و سلام بی‌پایان بر حضرت بقیةالله روحی‌فداه که صاحب این ثروت عظیم است.</span><br style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته</span><br style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">سیّد علی خامنه‌ای</span></div> text/html 2015-06-16T07:54:06+01:00 rahbar22.mihanblog.com امیرحسین علمداری فر جلسات بزرگداشت شهدا، ادامه‌ی شهادت است(سخنان رهبر) http://rahbar22.mihanblog.com/post/115 <span style="line-height: 27px; text-align: justify;">&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 27px; text-align: justify; color: rgb(178, 34, 34); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;">گاهی رنج و زحمتِ زنده نگهداشتن خون شهید، از خود شهادت کمتر نیست</strong></span></span><br style="line-height: 27px; text-align: justify;"><span style="line-height: 27px; text-align: justify;">شهید، چیز عظیم و حقیقت شگفت‌آوری است. ما چون به مشاهده شهدا عادت کرده‌ایم و گذشتها و ایثارها و عظمتها و وصایا و راهی که آنها را به شهادت رساند، زیاد دیده‌ایم، عظمت این حقیقت نورانی و بهشتی برایمان مخفی میماند؛ مثل عظمت خورشید و آفتاب که از شدّت ظهور، برای کسانی که دائم در آفتابند، مخفی میماند.</span><br style="line-height: 27px; text-align: justify;"><br style="line-height: 27px; text-align: justify;"><span style="line-height: 27px; text-align: justify;">در دوران گذشته، وقتی که یک نمونه از این نمونه‌های شهدای امروز ما، از تاریخ صدر اسلام انتخاب و معرفی میشد و شرح حال او بیان میگردید، تغییر واضح و شگفت‌آوری در دلها و جانها و حتی در همها و نیّتها به وجود میآورد. هر یک از این ستارگان درخشان، میتواند عالمی را روشن کند. بنابراین، حقیقت شهادت حقیقت عظیمی است.</span> <div><span style="line-height: 27px; text-align: justify;"><br></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/29731/C/13940226_0129731.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><span style="line-height: 27px; text-align: justify;">اگر این حقیقت، به وسیله کسانی که امروز در قبال شهیدان مسؤولیت دارند، زنده بماند، حفظ و تقدیس گردد و بزرگ نگاه داشته شود، همیشه تاریخ آینده ما، از این ایثار بزرگی که آنان کردند، بهره خواهد برد. همچنان که تاریخ بشریّت، هنوز از خون به ناحق ریخته سرور شهیدان تاریخ، حضرت ابی‌عبدالله‌الحسین علیه الصّلاة والسّلام بهره می‌برد؛ چون کسانی که وارث آن خون بودند، مدبّرانه‌ترین و شیواترین روشها را برای زنده نگهداشتن این خون به کار بردند.</span><br style="line-height: 27px; text-align: justify;"><br style="line-height: 27px; text-align: justify;"><span style="line-height: 27px; text-align: justify;">گاهی رنج و زحمتِ زنده نگهداشتن خون شهید، از خود شهادت کمتر نیست. رنج سی ساله امام سجّاد علیه الصّلاة والسّلام و رنج چندین ساله زینب کبری علیهاسلام از این قبیل است. رنج بردند تا توانستند این خون را نگه بدارند. بعد از آن هم همه ائمّه علیهم‌السّلام تا دوران غیبت، این رنج را متحمّل شدند. امروز، ما چنین وظیفه‌ای داریم. البته شرایط امروز، با آن روز متفاوت است. امروز بحمداللَّه حکومت حق - یعنی حکومت شهیدان - قائم است. پس، ما وظایفی داریم.</span><br style="line-height: 27px; text-align: justify;"></div><div><span style="line-height: 27px; text-align: justify;"><br></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/29731/C/13940226_0329731.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 27px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(178, 34, 34); background: transparent;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;">نگذارید غبارهای فراموشی روی این خاطره‌های گرامی را بگیرد</strong></span></span><br style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">یاد شهیدان نباید در جامعه‌ی ما از ذهنیتها خارج شود. شهیدان را باید زنده نگه داشت. یاد شهیدان را باید گرامی بدارید و زنده نگه دارید؛ در همه‌ی استانهای کشور این معنا وجود دارد. بیست و سه هزار شهید استان خراسان بزرگ - شامل سه استان کنونی - یکی از برجسته‌ترین و بزرگترین رقمهای افتخارآفرین است. نگذارید غبارهای فراموشی - که عمداً گاهی این غبارها را میخواهند بر روی این خاطره‌های گرامی بپاشند و قرار بدهند - روی این خاطره‌های گرامی را بگیرد؛ زنده نگه دارید. مسئولان هم بایستی این کار را بکنند؛ مسئولان بنیاد شهید هم موظفند؛ مسئولان دستگاههای دیگر دولتی و عمومی هم وظیفه دارند. خود خانواده‌ها هم در محیطهائی که شعاع نفوذ و سلطه‌ی آنهاست، این کار را انجام بدهند. از نام شهید و از افتخار به شهید هرگز غفلت نکنید. تبلیغات عنادآمیز دشمنان سعی کرده‌اند که ارزشهای شهید را بتدریج کم کنند و در مواردی به ضد ارزش تبدیل کنند! این در کشور ما اتفاق افتاد؛ این سعی انجام گرفت؛ البته خنثی شد. اما عده‌ای این قدر وقاحت ورزیدند که نام شهدا و اصل شهادت را زیر سئوال ببرند.</span><br style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;"><br style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">شما ببینید توطئه‌های دشمن تا کجا از لحاظ فرهنگی و سیاسی نفوذ میکند و چقدر من و شما باید هشیار باشیم که جلو این توطئه‌ها را بگیریم. معیار اسلامی، «شهید» را از زمره‌ی مردم معمولی بیرون میبَرد و در کنار اولیا و صدیقین قرار میدهد؛ آن یک نگاه والائی است که به عقل ما هم درست نمیگنجد. حتّی با نگاه‌های مادی معمولی، شهید آن کسی است که جان خود را برای نجات شرف و استقلال ملتش فدا کرده. هیچ وجدان و شرفی، هیچ دل بیدار و غیر بیماری میتواند این را انکار کند؟ در کشور ما، در ایران اسلامىِ ما در یک برهه‌ای از زمان سعی کردند این را انکار کنند. فرزندان شهدا به نام پدرانشان افتخار کنند. آنها کسانی بودند که نه در راه تهاجم به یک کشور بیگانه و به یک همسایه، در راه مقابله‌ی با تهاجم یک دشمن، در راه حفظ میهن، حفظ استقلال، حفظ شرف ملی ایستادگی کردند.</span></div><div><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;"><br></span></div><div><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;"><br></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/29731/C/13940226_0529731.jpg" alt=""></div><div><br></div><div>بقیه در ادامه مطلب</div><div><br></div><div><br></div> text/html 2015-06-15T08:23:42+01:00 rahbar22.mihanblog.com امیرحسین علمداری فر «دوران بزن و دررو تمام شده است»(پاسخ رهبر به تهدید های مقامات امریکایی در جریان مذاکرات هسنه ای) http://rahbar22.mihanblog.com/post/114 [<embed type="application/x-shockwave-flash" id="vPlayer29939" name="vPlayer29939" src="http://farsi.khamenei.ir/flash/kh_vplayer_v3.swf" width="581" height="510" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" flashvars="file=http://farsi.khamenei.ir/video-rss?id=29939&amp;playlist=bottom&amp;playlistsize=60&amp;skin=http://farsi.khamenei.ir/flash/skins/kh_svplayer_v3.fkh">] <div><br></div><div><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; line-height: 27px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;">&nbsp;سخنان حضرت آیت‌الله خامنه‌ای که در این نماهنگ می‌بینید و می‌شنوید:</strong></span><br style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;"><img alt="*" class="transparent" src="http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/li_star_1.gif" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; border: none; line-height: 27px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">&nbsp;ملّت ایران مذاکره‌ی زیر سایه‌ی تهدید را برنمیتابد. چرا تهدید میکنند؟ چرا غلط زیادی میکنند؟ میگوید اگر چنین نشود، چنان نشود، ممکن است ما حمله‌ی نظامی به ایران بکنیم؛ اوّلاً که غلط میکنید؛ ثانیاً من در زمان رئیس‌جمهور قبلی آمریکا -&nbsp; آن‌وقت هم تهدید میکردند -&nbsp;</span><a href="http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3402#1" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 12px; border: medium none; color: rgb(16, 59, 127); text-decoration: none; cursor: pointer; line-height: 27px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">گفتم دوران بزن‌ودررو تمام شده</a><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">؛ این‌جور نیست که شما بگویید میزنیم و درمیرویم؛ نخیر، پاهایتان گیر خواهد افتاد و ما دنبال میکنیم. این‌جور نیست که ملّت ایران رها کند کسی را که بخواهد به ملّت ایران تعرّضی بکند؛ ما دنبال خواهیم کرد.</span><br style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 10px; line-height: 27px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><a href="http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=29639" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; border: medium none; color: rgb(16, 59, 127); text-decoration: none; cursor: pointer; background: transparent;">بیانات در دیدار جمعى از معلمان و فرهنگیان سراسر کشور ۱۳۹۴/۰۲/۱۶</a></span><br style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">&nbsp;</span></div> text/html 2015-06-14T12:03:11+01:00 rahbar22.mihanblog.com امیرحسین علمداری فر غواصان دریادل و خط‌شکن http://rahbar22.mihanblog.com/post/113 <img alt="" align="abstop" src="http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/spacer.gif" class="Icon_Note" style="margin: 0px 0px 5px 5px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 11.6400003433228px; border: none; display: block; height: 9px; width: 9px; color: rgb(128, 128, 128); line-height: 19px; text-align: justify; background-image: url(http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/trans_icons.gif); background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: -140px -5px; background-repeat: initial;"><div style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 0.97em; text-align: justify; line-height: 27px; color: rgb(128, 128, 128); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 11.2907991409302px; background: transparent;">بیانات رهبر انقلاب در سفر به استان زنجان درباره غواصان شهید:<br>مجاهدت آنها ــ که به‌عنوان غوّاصان دریادل، در قضایای کربلاى چهار و پنج معروف شدند ــ هرگز از یاد تاریخ این مرز و بوم نخواهد رفت. آنها همچنان که خداى متعال فرموده است، زنده‌اند. ما باید تلاش کنیم آن ارزشهایی را که آنها به‌خاطر آن در این میدانها وارد شدند، زنده بداریم. ...&nbsp;</span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 11.2907991409302px; background: transparent;">غوّاصان دریادل، غوّاصان خط‌شکن، ... متعلّق به همه‌ى ملّت ایرانند.</span>&nbsp;۲۲ و ۸۲/۷/۲۳</div><div style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 0.97em; text-align: justify; line-height: 27px; color: rgb(128, 128, 128); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><br></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 0.97em; text-align: justify; line-height: 27px; color: rgb(128, 128, 128); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/29942/C/13940321_0129942.jpg" alt=""></div> text/html 2015-06-12T13:06:47+01:00 rahbar22.mihanblog.com امیرحسین علمداری فر رهبر معظم انقلاب درگذشت آیت الله امینیان امام جمعه آستانه اشرفیه و نماینده گیلان در مجلس خبرگان را تسلیت گفتند http://rahbar22.mihanblog.com/post/112 <span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 20.8999996185303px; text-align: justify;">درپی درگذشت روحانی عالیقدر مرحوم&nbsp;آیت الله&nbsp;آقای امینیان نماینده گیلان در مجلس خبرگان و امام جمعه آستانه ی اشرفیه، رهبر معظم انقلاب اسلامی پیام تسلیتی صادر کردند.</span><br style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 20.8999996185303px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 20.8999996185303px; text-align: justify;">متن پیام رهبر انقلاب به شرح زیر است:</span><br style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 20.8999996185303px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 20.8999996185303px; text-align: justify;">بسمه تعالی</span><br style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 20.8999996185303px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 20.8999996185303px; text-align: justify;">درگذشت روحانی عالیقدر مرحوم حجة الاسلام و المسلمین جناب آقای امینیان نماینده ی گیلان در مجلس خبرگان و امام جمعه ی فاضل و خدوم آستانه ی اشرفیه را به مردم وفادار و عزیز آن خطه ی ارزشمند و به همه ی ارادتمندان و شاگردان آن مرحوم و جامعه ی علمی گیلان و به طور ویژه به خاندان محترم و بازماندگان گرامی ایشان تسلیت میگویم. وزانت علمی و آراستگی اخلاقی و متانت و ادب رفتاری در آن روحانیِ محبوب سرمایه ای معنوی برای گیلان بود و فقدان آن خلائی است که به توفیق الهی و به همّت دانشوران باید جبران شود انشاالله. رحمت و مغفرت الهی را برای آن مرحوم مسألت مینمایم.</span><br style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 20.8999996185303px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 20.8999996185303px; text-align: justify;">سیّد علی خامنه ای</span><br style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 20.8999996185303px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; line-height: 20.8999996185303px; text-align: justify;">22 خرداد 1394&nbsp;</span> text/html 2015-06-11T06:40:51+01:00 rahbar22.mihanblog.com امیرحسین علمداری فر آروزهای دست یافتنی ملت ایران(سخنان مقام معظم رهبری) http://rahbar22.mihanblog.com/post/109 [<embed type="application/x-shockwave-flash" id="vPlayer29867" name="vPlayer29867" src="http://farsi.khamenei.ir/flash/kh_vplayer_v3.swf" width="581" height="270" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" flashvars="file=http://farsi.khamenei.ir/video-rss?id=29867&amp;playlist=bottom&amp;playlistsize=60&amp;skin=http://farsi.khamenei.ir/flash/skins/kh_svplayer_v3.fkh">] text/html 2015-06-09T09:49:04+01:00 rahbar22.mihanblog.com امیرحسین علمداری فر اگر در دیدار دانشجویی بودید چه نکته‌ای را مطرح می‌کردید؟ http://rahbar22.mihanblog.com/post/106 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/29924/smpl.jpg" alt=""> <div><br></div><div><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">هر سال در ایام ماه مبارک رمضان، جمعی از دانشجویان و اعضای تشکل‌های دانشجویی با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای دیدار می‌کنند و نفراتی به نمایندگی از جمع به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود درباره‌ی مسائل مختلف کشور و جامعه‌ی دانشجویی در حضور رهبر انقلاب می‌پردازند.</span><br style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">امسال نیز طبق روال هرسال این دیدار در ماه رمضان برگزار می‌شود. به همین مناسبت، پایگاه اطلاع‌رسانی&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 10px; line-height: 27px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">KHAMENEI.IR</span><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">&nbsp;از مخاطبان خود خواسته است تا به این سؤال پاسخ دهند که&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify; color: rgb(255, 0, 0); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">«اگر شما در دیدار دانشجویی&nbsp; فرصت صحبت با رهبر انقلاب اسلامی را داشتید، مهم‌ترین نکاتی را که با ایشان در میان می‌گذاشتید چه بود؟»</span><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">. کاربران می‌توانند تا یکشنبه ۲۴ خردادماه ۱۳۹۴ نظرات خود را از طریق بخش نظرات این صفحه ارسال یا به شماره ۲۰۱۱۰ پیامک کنند.</span><br style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">رهبر انقلاب&nbsp;</span><a href="http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=27046" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 12px; border: medium none; color: rgb(16, 59, 127); text-decoration: none; cursor: pointer; line-height: 27px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">سال گذشته در دیدار با دانشجویان در ماه رمضان</a><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">&nbsp;به گزارشی که از همین فراخوان دانشجویی تهیه شده بود اشاره کردند: «یک نکته‌‌ى دیگرى که در بیانات بعضى از دوستان بود&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify; color: rgb(128, 0, 0); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">در سؤالاتى هم که دانشجویان از من به‌‌صورت تقدیرى کردند [بود] - سؤال شده است از دانشجویان که اگر شما در این جلسه بودید چه می‌گفتید؛ جواب‌هایى آمده؛ یک کتاب صد صفحه‌اى یا بیشتر براى ما آوردند که نظرات دانشجویان است؛</span><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">&nbsp;آن‌جا هم دیدم این سؤال مطرح است...».</span><br style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">این فراخوان برای چهارمین سال متوالی است که توسط پایگاه اطلاع‌رسانی&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 10px; line-height: 27px; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">KHAMENEI.IR</span><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">&nbsp;برگزار می‌شود.</span><br style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px; line-height: 27px; text-align: justify;">&nbsp;</span></div> text/html 2015-06-08T07:21:54+01:00 rahbar22.mihanblog.com امیرحسین علمداری فر استفتائات جدید(برگرفته از مقام معظم رهبری) سن تمییزوشرایط رجوع به مراجع دیگردر مسایل خاص http://rahbar22.mihanblog.com/post/105 <div><div style="font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><span class="titr" style="font-family: 'times new roman'; font-size: 11pt; color: rgb(0, 0, 255); font-weight: bold;">سن تمییز&nbsp;</span><br></div><br style="font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><div style="font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><span class="matn" style="font-size: 9pt;">س: منظور از سن تمییز كه در بحث تكلیف پسران مطرح مى‌باشد، چیست؟ آیا داشتن شهوت یا برانگیخته شدن شهوت در پسران مطرح مى‌باشد؟</span><br></div><div style="font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><span class="answer" style="font-size: 9pt; color: rgb(0, 0, 153);">ج) مقصود از تمییز، درك خوبى و بدى است و در صورتى كه نوجوان به مرحله‌اى برسد كه نگاه او به نامحرم یا نگاه نامحرم به او موجب تحریك شهوت شود، در مقابل او حفظ حجاب لازم است.</span></div></div><div style="font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><span class="answer" style="font-size: 9pt; color: rgb(0, 0, 153);"><br></span></div><div style="font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><span class="answer" style="font-size: 9pt; color: rgb(0, 0, 153);"><br></span></div><div style="font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><span class="answer" style="font-size: 9pt; color: rgb(0, 0, 153);"><p align="center" style="color: rgb(0, 0, 0);"><font class="headline" style="font-family: 'times new roman'; font-size: 11pt; color: rgb(0, 0, 255); font-weight: bold;">شرایط رجوع به مراجع دیگر در مسائل خاص</font></p><p style="color: rgb(0, 0, 0);">س: در صورتى که مقلد از مرجع تقلید سؤال نماید ولى ایشان به دلایلى پاسخ ندهند و از سایر مراجع نیز جواب‌هاى متفاوتى دریافت کرده باشد مى‌تواند با رجوع به عقل خویش اقدام نماید؟<br><font class="answer" style="font-size: 9pt; color: rgb(0, 0, 153);">ج) در فرض مذکور جاى رجوع به عقل نیست و باید احتیاط کند و چنانچه احتیاط ممکن نشد از میان مراجع به فتواى مرجع اعلم بعدى مراجعه نماید.</font></p></span></div> text/html 2015-06-07T12:24:19+01:00 rahbar22.mihanblog.com امیرحسین علمداری فر استفتائات جدید(برگرفته از مقام معظم رهبری) خواندن نماز با کفش.فقدان مهر در اثنای نماز http://rahbar22.mihanblog.com/post/104 <span style="color: rgb(0, 0, 255); font-family: 'times new roman'; font-size: 11pt; font-weight: bold; line-height: 18px; text-align: center;">نماز خواندن با كفش</span><br><br style="font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><span class="matn" style="font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;">س: در چه شرایطى مى‌توان با کفش نماز خواند؟&nbsp;</span><br style="font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><span class="answer" style="font-size: 12px; color: rgb(0, 0, 153); line-height: 18px; text-align: justify;">ج) اگر مانع رسیدن انگشت شست پا باشد، جایز نیست مگر در نماز خوف.</span> <div><span class="answer" style="font-size: 12px; color: rgb(0, 0, 153); line-height: 18px; text-align: justify;"><br></span></div><div><span class="answer" style="font-size: 12px; color: rgb(0, 0, 153); line-height: 18px; text-align: justify;"><br></span></div><div><span class="answer" style="font-size: 12px; color: rgb(0, 0, 153); line-height: 18px; text-align: justify;"><br></span></div><div><span class="answer" style="font-size: 12px; color: rgb(0, 0, 153); line-height: 18px; text-align: justify;"><br></span></div><div><span class="answer" style="font-size: 12px; color: rgb(0, 0, 153); line-height: 18px; text-align: justify;"><div style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: center;"><span class="headline" style="font-family: 'times new roman'; font-size: 11pt; color: rgb(0, 0, 255); font-weight: bold;"><span class="titr" style="font-size: 11pt;">فقدان مهر در اثناى نماز</span></span><br><span class="headline" style="font-family: 'times new roman'; font-size: 11pt; color: rgb(0, 0, 255); font-weight: bold;"></span></div><span class="headline" style="font-family: 'times new roman'; font-size: 11pt; color: rgb(0, 0, 255); font-weight: bold;"><br></span><span class="matn" style="color: rgb(0, 0, 0);">س: مشغول نماز خواندن بودم مى‌خواستم به سجده بروم که پسر کوچکى از اقوام مهر مرا برداشت و من از روى مجبورى وقتى به سجده رفتم دو تا از انگشتان خود را زیر سرم گذاشتم آیا نمازم درست است.<br></span><span class="answer">ج) اگر در یادگیرى مسأله كوتاهى كرده و وقت تنگ نبوده، باید نماز را اعاده نمایید.</span></span></div> text/html 2015-06-06T08:59:11+01:00 rahbar22.mihanblog.com امیرحسین علمداری فر ۶۱/۰۳/۱۴بیانات در خطبه‌های نمازجمعه‌ی تهران http://rahbar22.mihanblog.com/post/103 <div style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 27px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(128, 128, 128); background: transparent;">سخنرانی تحلیلی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای درباره قیام پانزده خرداد</span><br><br>بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم</div><p style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 27px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">الحمد لله ربّ العالمین. الحمد لله القاصم الجبارین، مبیر الظالمین، مدرک الحاربین، نکال الظالمین، صریخ المستصرخین، موضع حاجات الطالبین و معتمد المؤمنین. و الصّلاة و السّلام علی سیّدنا و نبیّنا و حبیب قلوبنا ابی‌القاسم‌ محمّد و علی آله الأطیبین الأطهرین المنتجبین الهداة المهدیین المعصومین المکرٌمین، سیّما بقیّة الله فی الأرضین.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 27px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">الّلهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات الاحیاء منهم و الاموات و اغفر لشهدائنا الابرار الاخیار.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 27px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">الّلهم صلّ علی ائمّة المسلمین و حماة المستضعفین و هداة المؤمنین.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 27px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">قال الله الحکیم فی کتابه: «هو الذی ایّدک بنصره و بالمؤمنین، لو انفقت ما فی الأرض جمیعاً، ما ألّفت بین قلوبهم و لکن الله ألّف بینهم»<a href="http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=1518#b57" name="t57" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; border: medium none; color: rgb(16, 59, 127); text-decoration: none; cursor: pointer; background: transparent;">(۱)</a></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 27px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">و قال تعالی «یا ایّها النّبىّ حسبک الله و من اتّبعک من المؤمنین.»<a href="http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=1518#b58" name="t58" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; border: medium none; color: rgb(16, 59, 127); text-decoration: none; cursor: pointer; background: transparent;">(۲)</a></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 27px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">دفعه‌ی گذشته‌ای که پس از ماه‌ها توفیق شرکت در این اجتماع عظیم الهی و مردمی دست داد، مصادف با آستانه‌ی عید بود و خداوند آن عید را با عیدهای متوالی دیگر، چه در صحنه‌های نبرد و چه در میدان فعالیت‌های داخلی همراه کرد. این دفعه مصادف با سالگرد خاطره‌ی پرشکوه نیمه‌ی خرداد است. نیمه‌ی خرداد هم اگر چه به اعتباری یک عزای فراموش نشدنی است، اما به اعتباری یک عید فراموش‌ نشدنی و تاریخ‌ساز است.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 27px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">ماه خرداد ماه خاطره‌هاست؛ نیمه‌ی خرداد ۱۳۴۲، نیمه‌ی خرداد ۱۳۵۴ که حادثه‌ی خونین مدرسه‌ی فیضیه برای دومین بار پیش آمد، و حوادث خرداد سال گذشته که سرآغاز انقلاب سوم ملت ایران بود؛ کور کردن خط نفاق و التقاط و نفوذ و بیرون‌راندن خیانت‌کارانی که فرصت‌طلبانه بر این مردم جفا میکردند.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 27px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">از تصادف‌های شگفت‌آور یکی این است که قیام میرزا کوچکخان جنگلی در پنجاه سال قبل تقریباً، که یک قیام اسلامی و مردمی بود، در خرداد واقع شده است. همچنین درگیری غم‌انگیز میان اسرائیل و اعراب در سال ۱۳۴۶، که مصادف با ۱۹۶۷ مسیحی است، در خرداد واقع شد.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 27px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">امسال خرداد ما خاطره‌های دیگری هم دارد. اوّلاً مصادف شد طلیعه‌ی خرداد با بزرگترین پیروزیهای جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و فتح خرمشهر. این خاطره هم در لیست خاطره‌های خرداد ثبت شد. و بالاخره خرداد امسال با سالگرد ولادت حضرت بقیة‌الله‌الاعظم حضرت مهدی «روحیفداه و عجل‌الله‌فرجه» مقترن و برابر است.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 27px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">همه‌ی این خاطره‌ها به نحوی به یکدیگر مربوط میشود، اما من مایلم درباره‌ی حادثه‌ی ۱۵ خرداد قدری صحبت کنم، چون از خاطره‌های بسیار مهم و تعیین‌کننده‌ی انقلاب ماست و بعد، مطلبی را که در انقلاب ما و در ۱۵ خرداد به وضوح دیده شده است و قرآن هم به این مطلب اشاره دارد، برای شما برادران و خواهران عزیز مطرح کنم تا برای خط مشی آینده‌ی ما، ملت و هم دولت، درسی باشد.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 27px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">۱۵خرداد یک قیام مردمی بود. علت این قیام هم این بود که در روز عاشورای آن سال که مصادف با سیزدهم خرداد میشد، امام امت حقایق افشا نشده‌ی تا آن روز را با مردم بیواسطه در میان گذاشتند، که در باره‌ی این ارتباط بیواسطه‌ی امام و امت حرفی دارم که عرض میکنم. در این گفتار، که توصیه میکنم اگر نوار قابل فهمی و سالمی از آن هست، رسانه‌های همگانی آن را پخش کنند تا مردم بفهمند که نوزده سال قبل امام چه میگفتند، حقایقی را بیان کردند که این حقایق، آن‌روز برای خیلیها حتی دست‌اندرکاران سیاست، قابل فهم نبود. اگر حافظه خطا نکرده باشد، جملات امام این‌ها بود که «اسرائیل میخواهد در ایران قرآن نباشد. اسرائیل میخواهد در ایران روحانیون نباشند. اسرائیل میخواهد در ایران اسلام نباشد.»</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 27px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">آن روز برای خیلیها این مطلب قابل فهم نبود که اسرائیل کجا، ایران کجا؟ و اسرائیل چه دشمنی با قرآن و با روحانیت دارد آن هم در ایران؟ حساسیت دستگاه در مقابل این مطالب به قدری بود که شب بعد از این سخنرانی، یعنی شب نیمه‌ی خرداد که مصادف با دوازدهم محرم بود، امام را دزدانه، نیمه‌شب از منزلشان در قم ربودند و به تهران آوردند و زندانی کردند. روز نیمه‌ی خرداد مردم به مجرد این‌ که فهمیدند که امام دستگیر و ربوده شده است، بدون این ‌که فرماندهیای، رهبریای از سوی شخصیتی، از سوی حزبی، گروهی وجود داشته باشد، به خیابان‌ها ریختند. در تهران، در قم، در شیراز، در مشهد، در بعضی شهرهای دیگر و حتی در بعضی از روستاها در ورامین.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 27px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">و دستگاه جبار که باور نمیکرد نفوذ روحانیت و مرجعیت در این حد باشد، غافلگیر شد و دست به یک عمل تند وحشیانه‌ی حساب نشده زد. مردم را در خیابان‌ها و میدان‌ها به رگبار بستند و آن روزها رقم پانزده هزار شهید در زبان‌ها میگشت.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 27px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">این قیام یک نقطه‌ی عطف شد. اگر چه عده‌ای را مرعوب کرد، اما خط مبارزه را روشن و واضح کرد. از آن روز حرکت انقلابی مردم ایران که از تقریباً نه ماه قبل از آن یا یک سال قبل از آن به تدریج آغاز شده بود، شکل قطعی و جدی گرفت و این قیام به انقلاب ۲۲ بهمن منتهی شد و در مئال، جمهوری اسلامی را به وجود آورد.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 27px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">گزارش حادثه به اجمال این است، اما تحلیل حادثه بسیار تحلیل جالب و شیرینی است که باید بنشینند آنها که در متن واقعه بوده‌اند و با چشم تیزبین حوادث را دیده‌اند، شهادت خود را بنویسند تا تاریخ روی ۱۵ خرداد قضاوت کند.<br>در ۱۵ خرداد سه عنصر وجود داشت. یکی عنصر مردم بود، یکی عنصر رهبر و امام بود و سومی عنصر انگیزه‌ی مذهبی و روح شهادت‌طلبی و فداکاری برای خدا بود. نطفه‌ی انقلاب ما با این سه عنصر بسته شد. وقتی میگوئیم مردم بوده‌اند، معنایش این است که هیچ یک از احزاب و گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی و سردمداران سیاسی و مدعیان مبارزه و مقاومت در این حرکت مردمی کوچکترین نقشی نداشتند. نه آن کسانی که با انگیزه‌ی ملیگرایی حرکت میکردند و نه آن کسانی که با انگیزه‌های مادی و مارکسیستی راه میرفتند و نه حتی آن گروه‌هایی که با انگیزه‌های مذهبی و اسلامی تشکلی داشتند. هیچ کدام در این خیزش عمومی خونین پرشکوه کمترین تأثیری نداشته‌اند. چرا، تأثیر منفی بعضی از گروه‌ها داشتند.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 27px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">فردای ۱۵ خرداد تحلیلگران مادی معتقد به اندیشه‌های خرافی الحادی به کمک دستگاه جبار آن روز رفتند و برای او حادثه را تحلیل کردند. حادثه دینی بود، آن را طبقاتی و اقتصادی و از این قبیل تحلیل کردند و در حقیقت آب به آسیاب دستگاه جبار ریختند. هیچکس به کمک این قیام نیامد جز مردم و جز رهبران دینی مردم.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 27px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">شکی در این نیست که در حادثه‌ی ۱۵ خرداد و جریان‌هایی که از آن منشعب میشد، جز علمای اسلام، روحانیون مبارز و کسانی که آماده‌ی جانبازی برای اسلام بودند، هیچکس نقش گرداننده نداشت.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 27px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">۱۵ خرداد گذشت، این سه عنصر در جامعه باقی ماند. حرکت انقلابی ما با همین سه عنصر که نطفه‌ی اصلی انقلاب ایران را تشکیل میدادند، به راه خود ادامه داد. در طول این مدت بیشترین کسانی که کار فکری اسلامی و سیاسی میکردند و مردم را برای یک حرکت عظیم عمومی آماده میکردند، علمای اسلامی، طلاب جوان، گویندگان مبارز در سطوح مختلف علمی بودند. دیگران هم در بعضی از قشرها کمتر، در بعضی بیشتر، تلاش‌هایی داشتند، اما آن‌چه به تلاش روحانیون یک امتیاز میبخشید، این بود که آنها با مردم روبرو میشدند و ذهن مردم را آماده میکردند.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 27px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">اگر این کار مستمر ۱۵ ساله در شهرها، دهات، دورافتاده‌ترین نقاط کشور نمیبود، انقلاب ما در ۲۲ بهمن با پاسخ عمومی ملت روبرو نمیشد. مردم بدون اطلاع و شناخت حرکتی نمیکنند. آن‌ که به این مردم اطلاع و شناخت داده بود در طول پانزده سال، همان پیام‌آوران انقلاب و اندیشه‌ی انقلابی از حوزه‌ی علمیه‌ی مقدسه‌ی قم و بعضی از حوزه‌های دیگر بودند. در طول این مدت امام رهبری کرد و در طول این مدت فکر اسلامی به‌وسیله‌ی همین رُسُل انقلاب پخته شد. در ۲۲ بهمن با آمادگیهای سال ۵۶ و ۵۷ این سه عنصر در حد رشد و کمال، انقلاب را به وجود آوردند.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 27px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">پس انقلاب ما هم یک انقلابی بود که بر مبنای اسلام، امام و امت استوار بود. چون قیام نخستین، اسلامی و مردمی بود، انقلاب هم اسلامی و مردمی شد. و چون انقلاب، اسلامی و مردمی بود، حکومتی هم که بر مبنای آن انقلاب به وجود آمد، اسلامی و مردمی شد؛ یعنی جمهوری اسلامی. و چون رهبرىِ عظیمِ بصیرِ هوشمندانه‌ی متوکلانه‌ی امام امت از آغاز با این انقلاب و قیام همراه بود و او را تغذیه میکرد، در جمهوری اسلامی رهبر آن نقشی را که همه میدانید و لمس میکنید، به خود گرفت.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 27px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">بنابراین حرکت طبیعىِ قیام ۱۵ خرداد به آن چیزی رسید، به آن واقعیتی منتهی شد که امروز تمام دنیای کفر و الحاد را متوحش کرده است و سردمداران استکبار جهانی را به دفاع از خود واداشته است.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 27px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">ما امروز مرهون قیام ۱۵ خردادیم. امروز جمهوری ما یک جمهوری به معنای واقعی است. یعنی مردمی است. این را شما میدانید و لمس میکنید، اما من همان دانسته‌ی شما را به زبان میآورم. این برگی از تاریخ است. حقیقتی است که باید آیندگان هم آن را لمس کنند. جمع‌بندی کارهای امروز ملت و دولت این است که جمهوری اسلامی امروز از همه جهت مردمی است، دارای جهاد مردمی است.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 27px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">این جبهه‌های جنگ که پر است از مردم غیر موظف، یعنی غیر نظامیانی که به عشق فداکاری، سلاح به دست گرفته‌اند و در خدمت انقلاب میجنگند. انفاق مردمی در پشت جبهه‌ها، مردم هر چه دارند، میدهند. خاطره‌ی آن انگشترها و دست‌بندها و گردن‌بندهای طلای زنان جوان ما که مخلصانه و متواضعانه نثار پای رزمندگان میشود، فراموش نشدنی است.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 27px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">خاطره‌ی پدران و مادرانی که فرزندان خود را تقدیم انقلاب میکنند و در مقابل اسلام و انقلاب آنها را قربانی میکنند، از یاد نرفتنی است. خاطره‌ی آن مرد آلاسکافروشی که پسرش را به قربانگاه عشق فرستاده است و بعد از شهادت این پسر، دو هزار تومان پول باقیمانده‌ی از او را برای رد مظالم به شخص مورد اطمینانش میدهد و وقتی از او میپرسند تو خودت که مستحقی، میتوانی برداری این پول را، استنکاف میکند و وقتی میپرسند غیر از آلاسکافروشی شغل دیگری هم داری؟ میگوید نه، دکان آلاسکافروشی را هم چون خلاف مقررات باز شده بود، بسته‌اند. گله هم نمیکند. میگوید دولت امروز سرگرم کارهای بزرگ است. اگر به کار من نرسد، مهم نیست. خاطره‌ی این انسان بزرگ و میلیون‌ها انسان بزرگ مانند او از حافظه‌ی تاریخ زدوده نشدنی است.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 27px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">جهاد مردمی، انفاق مردمی، انتخاب مردمی. مردم انتخاب میکنند، هم افراد را برای نمایندگی از خود، برای ریاست جمهوری، هم انتخاب میکنند خط مشیها و راه‌ها را. به طوری که اگر مردم بر اساس تحلیلی که از مجموع اوضاع دارند، به یک نتیجه‌ی سیاسی و قضاوت سیاسی برسند، مسئولان از آن تصمیم سیاسی مردم تخطی نمیکنند. انتخاب مردمی. اغماض و گذشت مردمی. گرفتاریها را تحمل میکنند، کمبودها را میبینند و تحمل میکنند، زیرا میگویند مسئولان مشغول‌اند و باید اغماض کرد.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 27px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">حکومت مردمی؛ یعنی مسئولان حکومت در شیوه و روش و منش با مردم یکسان‌اند. و این یکی از افتخارات جمهوری ماست. یعنی امروز مسئولان درجه‌ی یک کشور برای خودشان یک حیثیتی به خاطر این مسئولیت قائل نیستند. یعنی نخست‌وزیر مملکت پهلوی یک کارگر یا یک پیشه‌ور یا یک دانشجوی ساده مینشیند، با هم بحث میکنند. نه او یادش می‌آید که این نخست‌وزیر است و نه خود نخست‌وزیر یادش می‌آید؛ مثل دو تا برادر، به شکلی که در هیچ جای دنیا امروز وجود ندارد با هم برخورد میکنند.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 27px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">این‌ها خاصیت مردمی بودن است. این مردمی بودن توانسته است جمهوری را تا امروز نگه بدارد.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 27px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">بدانید برادران و خواهران عزیز من در سرتاسر کشور که اگر انتخاب شما و جهاد شما و انفاق شما و کمک شما و اغماض شما و حمایت شما و حضور شما در همه‌ی صحنه‌ها نمیبود، ما در مقابل دشمن این قدر احساس قدرت نمیکردیم. امروز ما در مقابل قویترین قدرت‌های عالم، یعنی در مقابل امریکا، احساس قدرت میکنیم. علت این احساس قدرت این است که شما هستید. یعنی یک نیروی لایزال و تمام نشدنی. اگر شما بیتفاوت بودید، اگر به جنگ و صلح و انفاق و آباد کردن و عمران و سازندگی بیاعتنا بودید، قطعاً هیچکس نمیتوانست از مسئولان ادعا کند که در مقابل این تهاجم عظیم همه‌جانبه‌ای که امروز از طرف قدرت‌های بزرگ به ما میشود، قابل تحمل است؛ حضور شماست.<br>یک مثال جنگ امسال و جنگ پارسال را میزنم برایتان. ما از امسال تا پارسال تجهیزات جنگی بیشتری نداریم، مهمات و ابزار و تانک و هواپیمای بیشتری نداریم، چرا ما پارسال در میدان جنگ در فضای حزن و اندوه به سر می‌بردیم و امسال همه جای صحنه‌ی نبرد به ما لبخند میزند؟ چرا؟ چرا پارسال خبر از پیروزیها نبود یا بسیار کم بود؟ چرا پارسال برای ما خرمشهر، خونین‌شهر بود؟ و هویزه و ایستگاه حمید و عین‌خوش و بسیاری از این مناطق دست‌نیافتنی بود؟ امسال همه‌ی این‌ها زیر پای فرزندان عزیز این کشور میخندد، چرا؟</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 27px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">علت این است که در سال گذشته مسئولان خیانت‌کار، آنهایی که سررشته‌ی امور در جنگ صد درصد به دست و تدبیر آنها بود، حاضر نبودند برای نیروهای جنگنده‌ی مردمی اعتباری قائل بشوند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، این نیروی جان برکف، سال گذشته از طرف آن فراری نگون‌بخت و همکاران و هم‌فکرانش جدی گرفته نمیشد. این بود که خود را از یک نیروی عظیم محروم کرده بودند. دشمن به ما ضربه میزد. امسال آنهایی که تدبیر و اداره‌ی این حرکت عظیم را در دست دارند، احساس کردند که یک نیروی عظیم را باید وارد کار کنند و کردند. در کنار نیروی ارتش مجهز و فداکار ما، نیروی بزرگ نیرومند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج مستضعفان وارد کار شد.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 27px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">پارسال یک گلوله‌ی خمپاره برای سپاه گرفتن، به قدر یک میدان از دشمن گرفتن زحمت داشت. امسال سپاه و ارتش در کنار یکدیگر، با یکدیگر، با فرماندهی واحد، دوش به دوش دارند حرکت میکنند. وقتی نیروی مردم در جنگ دخالت داده میشود، که ما سپاه را از نیروهای مردمی میدانیم چون یک نهاد انقلابی است و همچنین بسیج، وقتی این وارد میدان شد، وضع میدان به این شکل عوض شد.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 27px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">در همه‌ی صحنه‌های سیاست داخلی و خارجی ما نقش مردم همین اندازه تعیین کننده است و این جاست که ما میرسیم به مضمون آن آیه‌ای که در طلیعه‌ی خطبه تلاوت کردم که خدای متعال به رسول اکرم میفرماید: «هو الذی ایّدک بنصره و بالمؤمنین» خداوند تو را با پیروزی خودش، با یاری خودش و با مؤمنان کمک کرد. یعنی پیروزی الهی و نصرت الهی در کنار مؤمنان. مؤمنان این‌ قدر بها داده میشوند در قرآن. «یا ایّها النّبی حسبک الله و من اتّبعک من المؤمنین» خدا و مؤمنان تو را بس.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 27px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">این حرف کوتاه انقلاب ماست. خلاصه‌ی جمهوری ما این است؛ خدا و مردم. سیاست نه شرقی و نه غربی ما بر روی این پایه استوار است؛ خدا و مردم. ما این دو عنصر شریف را که میتوانند حرکت انقلاب اسلامی ما را روزبه‌روز گسترش و عمق بیشتری بدهند، نباید از دست بدهیم.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 27px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">خدا متجلی در نظام الهی و احکام الهی است که قانون‌گذاران و مجریان باید آن را مراعات کنند و مردم یعنی همین حضور عظیم مردم از همه‌ی قشرها و طبقات. الآن شما توی این صحنه‌ی عظیم نماز جمعه نگاه کنید. ببینید از همه‌ی قشرهای مردم در کنار شما هستند. از شهری، روستایی، عشایری، پیر، جوان، زن، مرد، دانشجو، کارگر، پیشه‌ور، روحانی، کشاورز، از همه‌ی قشرهای اجتماعی، مسطوره و نمونه‌ای در این عرصه‌ی عظیم جمع‌اند. این یک چیز استثنایی فوق‌العاده‌ای است که دنیا نظیرش را ندیده است جز در صدر اسلام.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 27px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">صدر اسلام هم پیغمبر اکرم با مردم سر و کار داشت و امام امت این راز را کشف کرد. شما وقتی در روش و شیوه‌ی مبارزه‌ی امام مطالعه میکنید، این را میبینید. این جزو الهامات الهی است که امام از آن برخوردار شد. با مردم کار کرد. از روز اول خطاب امام به مردم بود. تا امروز هم امام خودش را از مردم جدا نمیکند. قابل جدایی نیست. امام از مردم است و مردم از امام‌اند.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 27px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">اگر امام مثل سیاست‌بازان حرفه‌ای و آنهایی که همان روز هم اشتباه کردند و مانند آنهایی که هنوز امروز در دنیا دارند اشتباه میکنند، به سراغ برگزیدگان و زبدگان و سابقه‌داران و مدعیان میرفت، یقیناً شکست میخورد. اما امام این راز بزرگ الهی تاریخی را کشف کرد. همچنانی که همه‌ی پیغمبران این کار را میکردند: «و وضعوا اجنحتهم للمؤمنین و کانوا اقواماً مستضعفین»<a href="http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=1518#b59" name="t59" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; border: medium none; color: rgb(16, 59, 127); text-decoration: none; cursor: pointer; background: transparent;">(۳)</a>امیرالمؤمنین در نهج‌البلاغه میفرماید: «پیغمبران در مقابل مؤمنین خاضع بودند، در حالی که آن مؤمنین از اقوام مستضعف بودند»؛ مستکبرین و متمکنین نبودند. با همین عامه‌ی مردم و قشرهای وسیع مردم که اکثریت افراد یک جامعه را تشکیل میدهند، انبیاء سر و کار داشتند. پیغمبر ما هم سر و کار داشت، امام امت هم در این روزگار سر و کار دارد. و باید این رابطه بماند میان دولت و مسئولان و مردم. باید این رابطه ضعیف نشود. رگ اصلی انقلاب ما همین رابطه است.<br>و من دو نکته را این‌جا بگویم که در حقیقت نتیجه‌گیری از این تحلیل و نگاه به قیام و انقلاب ماست. نکته‌ی اول این است که مسئولان دولتی باید بدانند، که البته بحمدالله میدانند، که مشروعیت آنها از مردم است. فلسفه‌ی وجود آنها مردم‌اند. تمام همت خودشان را باید به کار ببرند برای آسایش مردم و مردم یعنی اکثریت مردم. آنهایی که احتیاج به مراقبت و حمایت دارند. یعنی محرومان، ستمدیدگان، از پا افتادگان، محتاجان، این‌ها. ما مستضعف سیاسی نداریم، این را بارها گفته‌ام، اما مستضعف مالی داریم؛ مستضعفان مالی.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 27px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">بنابراین این خط اصلی دولت است. در درجات بالای دولت این یک واقعیت است، همان‌طور که قبلاً اشاره شد، اما در مسئولان دولتی در سراسر کشور، اگر چه باز هم فرهنگ غالب همین است، لکن گاهی تخلف‌هایی دیده میشود.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 27px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">و من این‌جا به عنوان یک برادر مسلمان و نیز به عنوان یک مسئول در جمهوری اسلامی به کلیه‌ی مسئولان ادارات و سازمان‌های دولتی و همه‌ی کسانی که از طریق اقتدار دولتی با مردم به نحوی سر و کار دارند، هشدار میدهم. نبادا مردم را از خودشان برنجانند. نبادا از مراجعه‌ی مردم خسته بشوند. نبادا کار خودشان را بر کار مردم مقدم بدارند. ممکن است مراجعه کننده‌ای که مراجعه میکند به یک اداره‌ای، در آن حرفی که میزند، ذیحق نباشد. ممکن است تندی کند. ممکن است زیادتر از حقش بخواهد. هیچ کدام از این‌ها نباید موجب آن بشود که مسئول، مراجع مردمی را از خودش برنجاند. زیرا اصل مردم‌اند. آن‌ که نمیداند، آن‌ که بیش از حق میخواهد، باید او را متوجه و متنبه کرد.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 27px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">مطلب دوم که بسیار مخصوصاً در این روزها مهم است، این است که دشمن چون میداند که عنصر مردمی بودن نجات‌بخش این انقلاب و تضمین کننده‌ی آن است، میخواهد این را از این انقلاب بگیرد. حواستان جمع باشد. این دیگر خطاب به عامه‌ی مردم از همه‌ی قشرها و گروه‌هاست. حضور شما در صحنه‌ی جهاد، در صحنه‌ی انفاق، در صحنه‌ی انتخاب و در همه‌ی صحنه‌های دیگر در دشمن این فکر را به وجود میآورد که باید کاری کند که این حضور از بین برود. و این به چند طریق ممکن است. یا شایعه‌پراکنی میکنند؛ فلان مسئول چنین گفت، رئیس جمهور چنین کرد، نخست‌وزیر چنین کرد. یا تفرقه‌افکنی میکنند. بین گروهها اختلاف میاندازند. بین قشرها، اصناف، افراد، ادارات، اختلاف می‌اندازد. بین کارگران و مدیران، بین کارکنان سازمان‌های دولتی و مسئولان، بین انجمن اسلامی و کارکنان، بین نهادهای دولتی با هم، بین مردم و نهادهای دولتی، هر جور بتوانند اختلاف ایجاد میکنند. این را شما به گوش داشته باشید. هر حرفی، هر پیشنهادی، هر اقدامی که در آن بوی تفرقه و اختلاف هست، از سوی دشمن است. چه زننده‌ی آن حرف و دهنده‌ی آن پیشنهاد خودش بداند و چه نداند. تا دیدید چنین چیزی مطرح شد، فوراً هوشیارانه آن را دفع کنید. نگذارید اختلاف ایجاد بشود. اختلاف از شیطان است. وحدت میان مؤمنان از خداست. جند شیطان را از بین ببرید. اگر توانستید این وحدتی را که وجود دارد، حفظ کنید، مردمی بودن این انقلاب حفظ خواهد شد. یا به وسیله‌ی تفرقه‌افکنی دشمن سعی میکند مردم را از صحنه خارج کند، یا به وسیله‌ی دل‌سرد کردن مردم. کاری نشده، چه کردند؟ یا به وسیله‌ی شایعه‌پراکنی و اشاعه‌ی دروغ. احیاناً بزرگ کردن نقطه‌های ضعف کوچک. یا به وسیله‌ی تخریب، ارعاب، توی مسجد بمب‌گذاری کردن، تا مردم بترسند، مسجد نروند. غافل از این‌که این مردم به جبهه میروند، توی مسجد که دیگر بیشتر از جبهه انفجار نیست.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 27px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">دشمن، یعنی به طور آشکار آمریکا، سلطه‌های ضد اسلامی دیگر، عوامل داخلی، گروهکها، منافقین و غیرُهِم همه درصدد این هستند که به نحوی این حضور مردمی را از ما بگیرند. ما باید در مقابل آنها بایستیم و این حضور مردمی را حفظ کنیم. مردمی بودن، راز اصلی انقلاب ماست و همه از بالاترین سطوح کشور تا مردم عادی موظفند این حضور عمومی را حفظ کنند.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 27px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">قال الله الحکیم فی کتابه:</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 27px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم. قل هو الله احد. الله الصّمد. لم یلد و لم یولد. و لم یکن له کفواً احد.</p> text/html 2015-06-02T08:11:49+01:00 rahbar22.mihanblog.com امیرحسین علمداری فر بزرگترین وظیفه‌ی منتظران حضرت ولی‌عصر ارواحنا له‌الفداء http://rahbar22.mihanblog.com/post/98 <div style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify; line-height: 27px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><img alt="*" src="http://farsi.khamenei.ir/image/ver2/li_star_2.gif" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background-color: transparent; border: none; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;" align="absMiddle"><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><b style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">این، آینده‌ی قطعی شماست</b><br>ملت ایران به فضل پروردگار، با هدایت الهی، با کمکهای معنوی غیبی و با ادعیه‌ی زاکیه و هدایتهای معنوی ولی‌الله‌الاعظم ارواحنافداه خواهد توانست تمدن اسلامی را بار دیگر در عالم سربلند کند و کاخ با عظمت تمدن اسلامی را برافراشته نماید. این، آینده‌ی قطعی شماست. جوانان، خودشان را برای این حرکت عظیم آماده کنند. نیروهای مؤمن و مخلص، این را هدف قرار دهند.<br><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 10px; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><a href="http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2849" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 10px; background-color: transparent; border: medium none; color: rgb(16, 59, 127); text-decoration: none; cursor: pointer; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 10px; background-color: transparent; color: rgb(105, 105, 105); background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">بیانات در دیدار جمعی از ایثارگران و خانواده‌های شهدا ۱۳۷۶/۰۵/۲۹</span></a></span><br><br><img alt="*" src="http://farsi.khamenei.ir/image/ver2/li_star_2.gif" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background-color: transparent; border: none; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;" align="absMiddle"><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><b style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">امروز باید در&nbsp; جهت حکومت امام زمان(ع) کار و تلاش کنیم</b><br>ما که منتظر امام زمان هستیم، باید در جهتی که حکومت امام زمان(علیه الاف التحیة و الثناء و عجل‌الله تعالی فرجه) تشکیل خواهد شد، زندگی امروز را در همان جهت بسازیم و بنا کنیم. البته، ما کوچکتر از آن هستیم که بتوانیم آن گونه بنایی را که اولیای الهی ساختند یا خواهند ساخت، بنا کنیم؛ اما باید در آن جهت تلاش و کار کنیم.<br>مظهر عدل پروردگار، امام زمان(عج) است و میدانیم که بزرگترین خصوصیت امام زمان(علیه‌الصلاةوالسلام) - که در دعاها و زیارات و روایات آمده است - عدالت میباشد: «یملأ الله به الارض قسطا و عدلا».<br>رابطه‌ی قلبی و معنوی بین آحاد مردم و امام زمان(عج) یک امر مستحسن، بلکه لازم و دارای آثاری است؛ زیرا امید و انتظار را به طور دایم در دل انسان زنده نگه میدارد.<br><div style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 0.97em; background-color: transparent; text-align: right; line-height: 27px; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><div style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 0.97em; background-color: transparent; text-align: justify; line-height: 27px; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 10px; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><a href="http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2276" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 10px; background-color: transparent; border: medium none; color: rgb(16, 59, 127); text-decoration: none; cursor: pointer; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 10px; background-color: transparent; color: rgb(105, 105, 105); background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">بیانات در دیدار مسئولان و اقشار مختلف مردم ۱۳۶۸/۱۲/۲۲</span></a></span></div></div></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify; line-height: 27px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><img alt="*" src="http://farsi.khamenei.ir/image/ver2/li_star_2.gif" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background-color: transparent; border: none; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;" align="absMiddle"><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><b style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">قبل از فرج، آسایش و راحت‌طلبی و عافیت نیست!<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></b><br>شما جوانان عزیز که در آغاز زندگی و تلاش خود هستید، باید سعی کنید تا زمینه را برای آن چنان دورانی آماده کنید، دورانی که در آن، ظلم و ستم به هیچ شکلی وجود ندارد، دورانی که در آن، اندیشه و عقول بشر، از همیشه فعالتر و خلاقتر و آفریننده تر است، دورانی که ملتها با یکدیگر نمی جنگند، دستهای جنگ افروز عالم همانهایی که جنگهای منطقه ای و جهانی را در گذشته به راه انداختند و می اندازند دیگر نمی توانند جنگی به راه بیندازند، در مقیاس عالم، صلح و امنیت کامل هست، باید برای آن دوران تلاش کرد. قبل از دوران مهدی موعود، آسایش و راحت طلبی و عافیت نیست. در روایات، «والله لتمحصن» و «والله لتغربلن» است، به شدت امتحان می شوید، فشار داده می شوید. امتحان در کجا و چه زمانی است؟ آن وقتی که میدان مجاهدتی هست. قبل از ظهور مهدی موعود، در میدانهای مجاهدت، انسانهای پاک امتحان می شوند. در کوره های آزمایش وارد می شوند و سربلند بیرون می آیند و جهان به دوران آرمانی و هدفی مهدی موعود (ارواحنا فداه) روزبه روز نزدیکتر می شود، این، آن امید بزرگ است، لذا روز نیمه شعبان، روز عید بزرگ است.</div><div style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify; line-height: 27px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 10px; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><a href="http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2586" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 10px; background-color: transparent; border: medium none; color: rgb(16, 59, 127); text-decoration: none; cursor: pointer; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 10px; background-color: transparent; color: rgb(105, 105, 105); background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">بیانات در دیدار مردم قم ۱۳۷۰/۱۱/۳۰</span></a></span><br>&nbsp;</div><div style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify; line-height: 27px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><img alt="*" src="http://farsi.khamenei.ir/image/ver2/li_star_2.gif" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background-color: transparent; border: none; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;" align="absMiddle"><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><b style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">زمینه ظهور را باید با حاکمیت قرآن و اسلام آماده کرد</b><br>انتظار، یعنی دل سرشار از امید بودن نسبت به پایان راه زندگی بشر. ممکن است کسانی آن دوران را نبینند و نتوانند درک کنند - فاصله هست - اما بلاشک آن دوران وجود دارد؛ لذا تبریک این عید - که عید امید و عید انتظار فرج و گشایش است - درست نقطه‌ی مقابل آن چیزی است که دشمن میخواهد به وجود بیاورد.<br>ما آن وقتی میتوانیم حقیقتاً منتظر به حساب بیاییم که زمینه را آماده کنیم. برای ظهور مهدی موعود(ارواحنافداه) زمینه باید آماده بشود؛ و آن عبارت از عمل کردن به احکام اسلامی و حاکمیت قرآن و اسلام است... اولین قدم برای حاکمیت اسلام و برای نزدیک شدن ملتهای مسلمان به عهد ظهور مهدی موعود (ارواحنافداه و عجل‌الله‌فرجه)، به‌وسیله‌ی ملت ایران برداشته شده است؛ و آن، ایجاد حاکمیت قرآن است.</div><div style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify; line-height: 27px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 10px; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><a href="http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2586" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 10px; background-color: transparent; border: medium none; color: rgb(16, 59, 127); text-decoration: none; cursor: pointer; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 10px; background-color: transparent; color: rgb(105, 105, 105); background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">بیانات در دیدار مردم قم ۱۳۷۰/۱۱/۳۰</span></a></span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify; line-height: 27px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><br><div style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 0.97em; background-color: transparent; text-align: justify; line-height: 27px; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><b style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 11px; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><img alt="*" src="http://farsi.khamenei.ir/image/ver2/li_star_2.gif" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 11px; background-color: transparent; border: none; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;" align="absMiddle"><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">اگر به سمت صلاح نزدیک بشویم ظهور نزدیک خواهد شد</span></b><br><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">شما مردم عزیز – بخصوص شما جوانها – هر چه که در صلاح خود، در معرفت و اخلاق و رفتار و کسب صلاحیتها در وجود خودتان بیشتر تلاش کنید این آینده را نزدیکتر خواهید کرد، اینها دست خود ماست اگر ما خودمان را به صلاح نزدیک کنیم، آن روز نزدیک خواهد شد همچنان که شهدای ما با فدا کردن جان خودشان آن روز را نزدیک کردند، آن نسلی که برای انقلاب آن فداکاریها را کردند، با فداکاریهای خودشان آن آینده را نزدیکتر کردند هر چه ما کار خیر و اصلاح درونی خود و تلاش برای اصلاح جامعه انجام بدهیم آن عاقبت را دایما نزدیکتر می کنیم.</span><br><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 10px; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><a href="http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3034" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 10px; background-color: transparent; border: medium none; color: rgb(16, 59, 127); text-decoration: none; cursor: pointer; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 10px; background-color: transparent; color: rgb(105, 105, 105); background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم در سالروز میلاد خجسته امام زمان(عج) ۱۳۷۹/۰۸/۲۲</span></a></span><br><br><img alt="*" src="http://farsi.khamenei.ir/image/ver2/li_star_2.gif" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 11px; background-color: transparent; border: none; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;" align="absMiddle"><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><b style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">فقط نشستن و اشک ریختن فایده ندارد!</b></span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 0.97em; background-color: transparent; text-align: justify; line-height: 27px; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">درس دیگر اعتقاد به مهدویت و جشنهای نیمه‌ی شعبان برای من و شما این است که هر چند اعتقاد به حضرت مهدی ارواحنافداه یک آرمان والاست و در آن هیچ شکی نیست؛ اما این آرمانی است که باید به دنبال آن عمل بیاید. انتظاری که از آن سخن گفته‌اند، فقط نشستن و اشک ریختن نیست.</span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 0.97em; background-color: transparent; text-align: right; line-height: 27px; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><div style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 0.97em; background-color: transparent; text-align: justify; line-height: 27px; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 10px; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><a href="http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3149" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 10px; background-color: transparent; border: medium none; color: rgb(16, 59, 127); text-decoration: none; cursor: pointer; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 10px; background-color: transparent; color: rgb(128, 128, 128); background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت نیمه‌ی شعبان در مصلای تهران ۱۳۸۱/۰۷/۳۰</span></a></span></div></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 0.97em; background-color: transparent; text-align: justify; line-height: 27px; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><br><img alt="*" src="http://farsi.khamenei.ir/image/ver2/li_star_2.gif" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 11px; background-color: transparent; border: none; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;" align="absMiddle"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><b style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">ما باید خود را برای سربازی امام زمان آماده کنیم</b><br>انتظار به معنای این است که ما باید خود را برای سربازی امام زمان آماده کنیم ... سربازی منجی بزرگی که میخواهد با تمام مراکز قدرت و فساد بین‌المللی مبارزه کند، احتیاج به خودسازی و آگاهی و روشن‌بینی دارد... ما نباید فکر کنیم که چون امام زمان خواهد آمد و دنیا را پر از عدل و داد خواهد کرد، امروز وظیفه‌ای نداریم؛ نه، بعکس، ما امروز وظیفه داریم در آن جهت حرکت کنیم تا برای ظهور آن بزرگوار آماده شویم. اعتقاد به امام زمان به معنای گوشه‌گیری نیست... . امروز اگر ما میبینیم در هر نقطه‌ی دنیا ظلم و بی‌عدالتی و تبعیض و زورگویی وجود دارد، اینها همان چیزهایی است که امام زمان برای مبارزه با آنها می‌آید. اگر ما سرباز امام زمانیم، باید خود را برای مبارزه با اینها آماده کنیم.</span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 0.97em; background-color: transparent; text-align: right; line-height: 27px; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><div style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 0.97em; background-color: transparent; text-align: justify; line-height: 27px; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 10px; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><a href="http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3149" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 10px; background-color: transparent; border: medium none; color: rgb(16, 59, 127); text-decoration: none; cursor: pointer; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 10px; background-color: transparent; color: rgb(128, 128, 128); background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت نیمه‌ی شعبان در مصلای تهران ۱۳۸۱/۰۷/۳۰</span></a></span></div></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 0.97em; background-color: transparent; text-align: justify; line-height: 27px; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><br><img alt="*" src="http://farsi.khamenei.ir/image/ver2/li_star_2.gif" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 11px; background-color: transparent; border: none; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;" align="absMiddle"><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><b style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">بزرگترین وظیفه‌ی منتظران</b><br>بزرگترین وظیفه‌ی منتظران امام زمان این است که از لحاظ معنوی و اخلاقی و عملی و پیوندهای دینی و اعتقادی و عاطفی با مؤمنین و همچنین برای پنجه درافکندن با زورگویان، خود را آماده کنند. کسانی که در دوران دفاع مقدس، سر از پا نشناخته در صفوف دفاع مقدس شرکت میکردند، منتظران حقیقی بودند. کسی که وقتی کشور اسلامی مورد تهدید دشمن است، آماده‌ی دفاع از ارزشها و میهن اسلامی و پرچم برافراشته‌ی اسلام است، میتواند ادعا کند که اگر امام زمان بیاید، پشت سر آن حضرت در میدانهای خطر قدم خواهد گذاشت. اما کسانی که در مقابل خطر، انحراف و چرب و شیرین دنیا خود را میبازند و زانوانشان سست میشود؛ کسانی که برای مطامع شخصی خود حاضر نیستند حرکتی که مطامع آنها را به خطر میاندازد، انجام دهند؛ اینها چطور میتوانند منتظر امام زمان به حساب آیند؟ کسی که در انتظار آن مصلح بزرگ است، باید در خود زمینه‌های صلاح را آماده سازد و کاری کند که بتواند برای تحقق صلاح بایستد.</span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 0.97em; background-color: transparent; text-align: right; line-height: 27px; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><div style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 0.97em; background-color: transparent; text-align: right; line-height: 27px; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><div style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 0.97em; background-color: transparent; text-align: justify; line-height: 27px; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 10px; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><a href="http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3149" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 10px; background-color: transparent; border: medium none; color: rgb(16, 59, 127); text-decoration: none; cursor: pointer; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 10px; background-color: transparent; color: rgb(128, 128, 128); background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت نیمه‌ی شعبان در مصلای تهران ۱۳۸۱/۰۷/۳۰</span></a></span></div></div></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 0.97em; background-color: transparent; text-align: justify; line-height: 27px; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><br><img alt="*" src="http://farsi.khamenei.ir/image/ver2/li_star_2.gif" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 11px; background-color: transparent; border: none; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;" align="absMiddle"><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><b style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">معنای انتظار فرج، انتظار گشایش در گرفتاری عمومی بشریت</b><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">است</strong><br>معنای انتظار فرج به عنوان عبارة أخرای انتظار ظهور، این است که مؤمنِ به اسلام، مؤمنِ به مذهب اهل‌بیت(علیهم السلام) وضعیتی را که در دنیای واقعی وجود دارد، عقده و گره در زندگی بشر میشناسد. واقعِ قضیه هم همین است. منتظر است که این فروبستگىِ کار بشر، این گرفتاری عمومی انسانیت گشایش پیدا بکند. مسئله، مسئله‌ی گره در کار شخص من و شخص شما نیست. امام زمان (علیه الصلاة و السلام) برای اینکه فرج برای همه‌ی بشریت به وجود بیاورد، ظهور میکند که انسان را از فروبستگی نجات بدهد؛ جامعه‌ی بشریت را نجات بدهد؛ بلکه تاریخ آینده‌ی بشر را نجات بدهد.<br>... انتظار فرج یعنی قبول نکردن و رد کردن آن وضعیتی که بر اثر جهالت انسانها، بر اثر اغراض بشر بر زندگی انسانیت حاکم شده است. این معنی انتظار فرج است.</span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 0.97em; background-color: transparent; text-align: left; line-height: 27px; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><div style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 0.97em; background-color: transparent; text-align: justify; line-height: 27px; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 10px; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><a href="http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3644" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 10px; background-color: transparent; border: medium none; color: rgb(16, 59, 127); text-decoration: none; cursor: pointer; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 10px; background-color: transparent; color: rgb(105, 105, 105); background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم به‌مناسبت نیمه‌ی شعبان ۱۳۸۷/۰۵/۲۷</span></a></span><br>&nbsp;</div></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 0.97em; background-color: transparent; text-align: justify; line-height: 27px; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><img alt="*" src="http://farsi.khamenei.ir/image/ver2/li_star_2.gif" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 11px; background-color: transparent; border: none; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;" align="absMiddle"><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><b style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">انتظار حرکت است، سکون نیست</b><br>انتظار فرج، انتظار دست قاهر قدرتمند الهی ملکوتی است که باید بیاید و با کمک همین انسانها سیطره‌ی ظلم را از بین ببرد و حق را غالب کند و عدل را در زندگی مردم حاکم کند و پرچم توحید را بلند کند؛ انسانها را بنده‌ی واقعی خدا بکند. باید برای این کار آماده بود... انتظار معنایش این است. انتظار حرکت است؛ انتظار سکون نیست؛ انتظار رها کردن و نشستن برای اینکه کار به خودی خود صورت بگیرد، نیست. انتظار حرکت است. انتظار آمادگی است... . انتظار فرج یعنی کمر بسته بودن، آماده بودن، خود را از همه جهت برای آن هدفی که امام زمان (علیه الصلاة والسلام) برای آن هدف قیام خواهد کرد، آماده کردن. آن انقلاب بزرگ تاریخی برای آن هدف انجام خواهد گرفت. و او عبارت است از ایجاد عدل و داد، زندگی انسانی، زندگی الهی، عبودیت خدا؛ این معنای انتظار فرج است.</span></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 0.97em; background-color: transparent; text-align: justify; line-height: 27px; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 10px; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><a href="http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3644" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 10px; background-color: transparent; border: medium none; color: rgb(16, 59, 127); text-decoration: none; cursor: pointer; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 10px; background-color: transparent; color: rgb(105, 105, 105); background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم به‌مناسبت نیمه‌ی شعبان ۱۳۸۷/۰۵/۲۷</span></a></span><br><br><img alt="*" src="http://farsi.khamenei.ir/image/ver2/li_star_2.gif" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 11px; background-color: transparent; border: none; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;" align="absMiddle"><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><b style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">زمینه ظهور درصورت پیروزی ملت ایران</b><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">آماده میشود</strong><br>امروز مسیر تاریخ، مسیر ظلم است؛ مسیر سلطه‌گری و سلطه‌پذیری است؛ یک عده در دنیا سلطه‌گرند، یک عده در دنیا سلطه‌پذیرند. اگر حرف شما ملت ایران پیش رفت، اگر شما توانستید پیروز شوید، به آن نقطه‌ی موعود برسید، آن وقت مسیر تاریخ عوض خواهد شد؛ زمینه‌ی ظهور ولى‌امر و ولى‌عصر (ارواحنا له الفداء) آماده خواهد شد؛ دنیا وارد یک مرحله‌ی جدیدی خواهد شد. این بسته به عزم امروز من و شماست، این بسته به معرفت امروز من و شماست.</span><br><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 10px; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><a href="http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21890" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; font-size: 10px; background-color: transparent; border: medium none; color: rgb(16, 59, 127); text-decoration: none; cursor: pointer; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 10px; background-color: transparent; color: rgb(105, 105, 105); background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">بیانات در دیدار مردم قم ۱۳۹۱/۱۰/۱۹</span></a></span><br><br><strong style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 11px; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><img alt="*" src="http://farsi.khamenei.ir/image/ver2/li_star_2.gif" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 11px; background-color: transparent; border: none; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;" align="absMiddle"><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">زندگی اصلی بشر از دوران ظهور آغاز می‌شود</span></strong><br><span style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">بشریت دارد همین‌طور این راه را طى میکند تا به اتوبان برسد؛ این اتوبان، دورانِ مهدویت است، دوران ظهور حضرت مهدى (سلام الله علیه) است. این‌جور نیست که وقتى به آنجا رسیدیم، یک حرکت دفعى انجام بگیرد و بعد هم تمام بشود؛ نه، آنجا یک مسیر است. در واقع باید گفت زندگى اصلى بشر و حیات مطلوب بشر از آنجا آغاز میشود و بشریت تازه مى‌افتد در راهى که این راه یک صراط مستقیم است و او را به مقصد آفرینش میرساند؛ «بشریت» را میرساند، نه آحادى از بشریت را، نه افراد را، مجموعه‌ها را میرساند.</span></div></div> text/html 2015-06-01T06:28:34+01:00 rahbar22.mihanblog.com امیرحسین علمداری فر دستخط رهبر انقلاب: فرازی از مناجات شعبانیه http://rahbar22.mihanblog.com/post/97 &nbsp;<br><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/29849/A/13940306_0229849.jpg" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/29849/A/13940306_0129849.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><div style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; text-align: justify; line-height: 27px; color: rgb(128, 128, 128); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">سه نقطه کلیدی در یک فقره کوتاه مناجات شریف شعبانیه:<br>إِلَهی هَب لی قَلباً یُدنیهِ مِنکَ شَوقُهُ و لِساناً یُرفَعُ إِلَیکَ صِدقُهُ و نَظَراً یُقَرِّبُهُ مِنکَ حَقُّهُ</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; text-align: justify; line-height: 27px; color: rgb(128, 128, 128); background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">[خدای من] به من عطـا کن دلی که شـوق، او را به تـو نزدیک کند. آلودگی ما به مادیات وگناه این شـوق را در دل می‌میراند، اُنس ما با قـرآن، دعـا، نوافـل و درست به‌جا آوردن فرائـض این شـوق را در دل برمی‌انگیزد. زبانِ صادق، سخن باصداقت حرفی که در آن شائبه‌ای از مادّیت و خودخواهی و هواپرستی نباشد، این سخنی است که به سمت خدا بالا می‌رود. نگاهِ حقیقت‌آمیز؛ نگاهِ حقانی به مسائل، نه نگاهِ جانبدارانه، هوسگرانه و کاسبکارانه. مسائل را با نگاه طرفداری از حق، دنباله‌ی حق بودن، با این نظر نگاه کنیم. &nbsp; آن‌وقت این نگاه به خدا نزدیک میشود.</font></div></div>